Bia trong nước hoặc nhập khẩu đều phải dán tem

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia.

 Theo dự thảo, bia sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam phải dán tem trên bao bì sản phẩm. Bộ Tài chính quy định việc in, ban hành và quản lý sử dụng tem đối với bia sản xuất trong nước và bia nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Đối với bia sản xuất để xuất khẩu thực hiện việc dán tem theo quy định của nước nhập khẩu.

Bia nhập khẩu phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi nhập khẩu và phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng theo các quy định hiện hành, đồng thời bia chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế. 

Dự thảo cũng có quy định về thẩm quyền cấp phép sản xuất bia. Theo đó, Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất bia đối với những dự án đầu tư sản xuất sản phẩm bia có quy mô từ 50 triệu lít/năm trở lên; Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất bia đối với những dự án đầu tư sản xuất sản phẩm bia tại địa phương có quy mô dưới 50 triệu lít/năm và các cơ sở sản xuất bia phục vụ tiêu dùng tại chỗ.

Giấy phép sản xuất bia có thời hạn 15 năm. Khi hết thời hạn giấy phép, thương nhân muốn tiếp tục sản xuất bia phải thực hiện thủ tục cấp lại Giấp phép sản xuất bia theo quy định của Nghị định này.