BIDV thông qua phương án bán cổ phần tăng vốn cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc

Trâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) đã công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ, thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành hơn 603,3 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc. Thời điểm phát hành dự kiến năm 2018-2019. Số cổ phiếu này sẽ không được chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông của BIDV.
Sau phát hành, BIDV dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 34.187 tỷ đồng lên hơn 40.220 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của BIDV hiện gồm 4,72% thuộc về cổ đông ngoài nhà nước còn 95,28% là cổ đông Nhà nước. Sau khi phát hành, cổ đông Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về 80,99%, cổ đông nước ngoài chiếm 15% và cổ đông ngoài nhà nước khác là 4,01%.
BIDV cho biết mục tiêu của việc chào bán cổ phần riêng lẻ lần này là nhằm tăng cường năng lực tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh và đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo qui định hiện hành. Đồng thời, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược kinh doanh của ngân hàng và cam kết với cổ đông. Qua việc hợp tác, BIDV có thể tiếp nhận các nội dung hỗ trợ kĩ thuật từ đối tác và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thể bổ sung thế mạnh lần nhau.
Số tiền thu về thông qua phát hành sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, phân bổ hợp lí vào các lĩnh vực hoạt động. Cụ thể sẽ tập trung vào các mảng: hoạt động tín dụng; hoạt động đầu tư; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm mới; nâng cao chất lượng mạng lưới.
Năm 2018, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%, lợi nhuận trước thuế 9.300 tỷ đồng và nợ xấu dưới 2%. BIDV ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 7.254 tỷ đồng, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018. Tín dụng tăng gần 11,8% còn tỷ lệ nợ xấu là 1,75%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần