Biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/6, tại TP. Vinh (Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã dự Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc.

Hội nghị do Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, với sự tham dự của 192 chị em phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi đại diện hàng nghìn phụ nữ làm kinh tế giỏi của 17 dân tộc vùng Tây Bắc tới dự.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những thành tích trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) mà phụ nữ các dân tộc vùng Tây Bắc đạt được.
Biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc - Ảnh 1
Theo Phó Thủ tướng, những đóng góp của phụ nữ trong quá trình phát triển KT-XH thể hiện rõ nét trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, thương mại, phát triển nghề truyền thống. Đặc biệt, trong điều kiện vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn, phụ nữ đã chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Không chỉ là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, phụ nữ các dân tộc còn tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng hiến đất làm đường, thành lập hợp tác xã (HTX), đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, cùng địa phương hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển KT-XH, nông thôn mới...

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng vẫn chưa tạo được phong trào phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi thực sự sâu rộng và có tính lan tỏa. Số lượng phụ nữ dân tộc làm kinh tế giỏi chưa nhiều. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp nữ và mặt hàng còn thấp, chưa được sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất từ cộng đồng, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của vùng, số lượng doanh nghiệp và doanh nhân nữ còn ít (cả nước chỉ có 3.700 doanh nghiệp nữ).

Vì vậy, cần có sự hỗ trợ tốt hơn nữa để phụ nữ có điều kiện làm ăn, phát triển từ việc khởi nghiệp, nguồn vốn, chọn ngành nghề, xây dựng thương hiệu, cung cách làm ăn, tư duy hội nhập, tiếp cận thị trường và đưa vào thị trường những sản phẩm có chất lượng và uy tín cao.

Phó Thủ tướng đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nghiên cứu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của các cấp hội; phát hiện và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến của phụ nữ vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.
Biểu dương phụ nữ các dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc - Ảnh 2
Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để phụ nữ, nhất là phụ nữ các dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận đầy đủ các chính sách, dịch vụ trong giảm nghèo và phát triển bền vững. Đồng thời, có giải pháp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương, đẩy mạnh liên kết vùng, quảng bá các lợi thế kinh tế chung, kích cầu các sản phẩm du lịch và dịch vụ từ các mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ, thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói và giảm nghèo, phát triển giáo dục và đào tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tự lực vươn lên xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương kịp thời ban hành mới và bổ sung các chính sách cho phù hợp với đặc thù của phụ nữ các dân tộc nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng. Thực hiện lồng ghép giới vào các chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH, bảo đảm sự tham gia và thụ hưởng của phụ nữ. Tiếp tục hỗ trợ và có chính sách khuyến khích phụ nữ thành lập các tổ, nhóm liên kết, hướng đến các mô hình HTX, công ty, kinh tế tập thể, trang trại, thúc đẩy liên kết vùng, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị lớn.