Bình Dương hỗ trợ, đầu tư mạnh y tế cơ sở để phòng, chống Covid-19

Duy Chí - Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Củng cố và phát triển mạnh y tế cơ sở làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cho viên chức và nhân viên y tế cơ sở với mức hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng.

Quyết định nêu rõ, hỗ trợ cho viên chức công tác tại trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực xã, phường, thị trấn hàng tháng: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đối với chức danh Bác sĩ; 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đối với các chức danh còn lại.

Hỗ trợ cho nhân viên hợp đồng công tác tại các trạm y tế lưu động xã, phường, thị trấn hàng tháng: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đối với chức danh Bác sĩ; 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đối với chức danh chuyên môn y tế; 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đối với chức danh khác không có chuyên môn y tế.

Trạm y tế lưu động khẳng định hiệu quả trong công tác tiếp nhận, điều trị và phòng, chống Covid-19 tuyến cơ sở.
Trạm y tế lưu động khẳng định hiệu quả trong công tác tiếp nhận, điều trị và phòng, chống Covid-19 tuyến cơ sở.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Bình Dương còn thống nhất chủ trương “giao ngành y tế có phương án củng cố, kiện toàn các trạm y tế lưu động. Cứ 15.000 dân bố trí 1 trạm y tế lưu động với 5 biên chế”. Theo chủ trương này, mỗi xã, phường, thị trấn ngoài 1 trạm y tế truyền thống còn được tặng thêm 1 trạm y tế lưu động, đứng đầu là bác sĩ cùng các nhân viên y tế được trang bị máy móc thiết bị cùng với xe cấp cứu làm nhiệm vụ khám, sàng lọc, tiếp nhận, điều trị người bệnh Covid-19; khám sức khỏe, cấp thuốc điều trị cho người dân theo chức năng của trạm y tế.

Lãnh đạo ngành Y tế tỉnh Bình Dương cho hay: Dự kiến năm 2022 trên địa bàn tỉnh sẽ có 196 trạm y tế lưu động/91 xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, để các trạm y tế lưu động hoạt động thực chất, hiệu quả, Sở Y tế đã ban hành văn bản số 421/SYT-VP ngày 21/02/2022 giao các địa phương căn cứ tình hình dịch Covid-19 tiến hành rà soát, kiện toàn lại các trạm y tế lưu động.

Số liệu thống kê của Sở Y tế, đến ngày 2/3/2022, tỉnh Bình Dương đã kiện toàn thành lập 110 trạm y tế lưu động/91 xã phường thị trấn.