DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bình Dương: Triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

VIỆT HÙNG
16-07-2021 11:33
Kinhtedothi - Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 12 nội dung hỗ trợ người lao động.
UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, đúng đối tượng, không để lợi dụng chính sách, trục lợi chính sách.
 Triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh minh họa
Giảm đóng bảo hiểm, tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất…
Qua đó, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch Covid-19.
Khi người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021, mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021, thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng, kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.
Người sử dụng lao động cũng được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 06 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.
Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, các cơ sở giáo dục bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 từ 15 ngày liên tục trở lên. Mức hỗ trợ một lần như sau: Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người; từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người. Đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đang đóng BHXH chưa đủ hưởng bảo trợ thất nghiệp cũng được hưởng trợ cấp một lần 3.710.000 đồng/người. Thời gian tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động cũng được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người. Điều kiện là thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021..
Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn không lãi suất
Đối với chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em thì Người lao động (được quy định tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP) đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha.
Do đó, trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP; được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. ​
Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng có chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19 (F0) và người cách ly y tế (F1). Mức hỗ trợ là tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày được tính từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa là 45 ngày.
Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chính sách hỗ trợ là 1 lần là 3.710.000 đồng/người. Những người trong nhóm này được nhận hỗ trợ, gồm: đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian hỗ trợ là từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Đối với các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 cũng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.
Đối với người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, vay trả lương ngừng việc thì sẽ được được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%. Người sử dụng lao động cũng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động. Thời gian thực hiện từ  ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Điều kiện là người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 sẽ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%. Người sử dụng lao động cũng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc. Điều kiện là người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 03 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
Riêng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác thì tỉnh Bình Dương sẽ có chính sách hỗ trợ riêng và có văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành.