Bộ Công an ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng phong trào thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Tuấn Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA gửi các đơn vị thuộc lực lượng công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Ảnh minh họa
Trong đó, yêu cầu lực lượng công an quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào khoa học, cụ thể, thiết thực, gắn liền với cuộc sống và công tác hàng ngày của CBCS, tránh phô trương, hình thức. Đảm bảo phương châm “trên trước, dưới sau”, “phát động đi đôi với hành động”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thành chuẩn mực đạo đức, phù hợp với từng lực lượng, đối tượng, nhiệm vụ công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp công an…