Bộ Công Thương rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nội dung tại Thông tư 24/2016/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 30/11/2016, theo hướng rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành thông Thông tư 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng (thay thế Thông tư 33/2014/TT-BCT) theo hướng tiếp tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng cho các doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện có nhu cầu đấu nối với lưới điện ở cấp điện áp trung áp.

Thông tư 24 được coi là “cải cách” khi loại bỏ thủ tục xác nhận sự phù hợp với quy hoạch đối với tất cả các quy mô công trình và giúp cho thời gian thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng giảm được 3 ngày đối với các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương và tổng thời gian thực hiện các bước đối với cơ quan quản lý Nhà nước tối đa là 15 ngày (đối với một số địa phương có thể gộp các bước thì thời gian thực hiện ngắn hơn), các đơn vị điện lực là 10 ngày.

Việc giảm thủ tục và rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng được coi là bước đột phá trong việc nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng trong bảng chỉ số tiếp cận điện năng do WB công bố hàng năm.

Điểm đáng chú ý trong Thông tư 24 là khách hàng, doanh nghiệp chỉ cần bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV đối với các công trình đấu nối có tổng dung lượng từ 2.000 kVA trở lên. Còn đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng từ 2.000 kVA trở xuống, Đơn vị phân phối điện thực hiện thỏa thuận đấu nối với khách hàng và báo cáo cơ quan quản lý quy hoạch theo định kỳ 6 tháng và 1 năm để theo dõi và giám sát quản lý quy hoạch (chuyển thành hậu kiểm). Theo Quy định trước đây, các doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu xây dựng các trạm biến áp riêng đột xuất phải làm thủ tục bổ sung quy hoạch cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trước khi tiến hành thỏa thuận đấu nối với đơn vị phân phối điện.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cũng tiếp tục rà soát để trình Chính phủ xem xét đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục liên quan đến cấp phép thi công xây dựng, đào đường, thỏa thuận xây dựng cột điện, trạm biến áp...

Được biết, trong năm 2015, Bộ Công Thương đã rà soát đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục của các Đơn vị phân phối điện, theo đó thực hiện thỏa thuận và ký thỏa thuận đấu nối (bỏ bước thoả thuận thiết kế) và thực hiện đóng điện chạy thử, nghiệm thu và đóng điện chỉ còn 10 ngày, giảm 8 ngày so với năm 2014 được quy định trong Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015. Theo báo cáo tại Báo cáo môi trường kinh doanh Doing Business 2017 công bố vào tháng 10/2016, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam xếp hạng thứ 96, đã tiếp tục tăng được 5 bậc so với 2015.

Thông tư 24 có hiệu lực thi hành ngày 16/1/2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần