Bộ GD-ĐT kiểm tra các chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ GD-ĐṬ yêu cầu các cơ sở giáo dục Việt Nam hoàn thành bảng số liệu thống kê chi tiết về chương trình liên kết đào tạo. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 28/2/2010.

KTĐT - Bộ GD-ĐṬ yêu cầu các cơ sở giáo dục Việt Nam hoàn thành bảng số liệu thống kê chi tiết về chương trình liên kết đào tạo. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 28/2/2010.

Ngày 22/1, thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, nhằm bảo vệ quyền lợi của người học, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Học viện, các trường ĐH, CĐ báo cáo về các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài đang được triển khai tại Việt Nam.

Theo một lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết: “Hợp tác quốc tế đã được Bộ GD-ĐT xác định là một trong bảy nhóm nhiệm vụ quan trọng để đổi mới và phát triển giáo dục ĐH với định hướng nâng cao chất lượng đào tạo. Do vậy, thời gian qua nhiều trường ĐH đã thực hiện liên kết đào tạo với nhiều trường ĐH trên thế giới. Tuy nhiên, về chất lượng các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài thì chưa được kiểm soát chặt, dẫn đến “vàng thau lẫn lộn”, làm người học hoang mang. Do vậy, Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục Việt nam báo cáo các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nước ngoài đang được triển khai tại Việt Nam kể từ khi chương trình liên kết đào tạo được phê duyệt đến nay nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của người học và các bên tham gia chương trình liên kết đào tạo".

Theo đó, nội dung báo cáo gồm thông tin chi tiết về nội dung văn bản phê duyệt cho phép chương trình đào tạo liên kết như: tên, địa chỉ liên hệ của các cơ sở giáo dục Việt Nam; tên, địa chỉ liên hệ của cơ sở giáo dục nước ngoài; số văn bản và ngày phê duyệt; tên chương trình liên kết đào tạo; thời hạn được phép thực hiện liên kết đào tạo; mô hình liên kết đào tạo; chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm; họ tên và chức vụ của người được cơ sở giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý hoặc điều phối chương trình liên kết đào tạo và những phát sinh nếu có .

Đặc biệt, phải báo cáo công tác tổ chức tuyển sinh; số lượng sinh viên đã tuyển sinh các khóa; công tác tổ chức giảng dạy; kết quả học tập của sinh viên; số sinh viên đã tốt nghiệp và tỷ lệ tốt nghiệp từng khóa; số lượng sinh viên đang theo học chương trình liên kết đào tạo; văn bằng, chứng chỉ đã cấp; công tác quản lý tài chính; đánh giá kết quả, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị.

Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục Việt Nam hoàn thành bảng số liệu thống kê chi tiết về chương trình liên kết đào tạo. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 28/2/2010.