Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo khẩn về công tác đăng kiểm

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng định, lãnh đạo Cục Đăng kiểm và thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý công chức, viên chức của đơn vị mình.

Bộ GTVT chỉ đạo khẩn về công tác đăng kiểm.
Bộ GTVT chỉ đạo khẩn về công tác đăng kiểm.

Hôm nay (29/12), tin từ Bộ GTVT cho biết, cơ quan này có văn bản yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Trong văn bản nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương thực hiện những công việc sau nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức cũng như bảo đảm hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra bình thường.

Thứ nhất, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Cục khẩn trương quán triệt và chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khi thực thi công vụ phải tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Thứ hai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 13072/BGTVT-TTr ngày 7/12/2022 về việc thực hiện ngay một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba,  khẩn trương chỉ đạo rà soát các quy trình nghiệp vụ về công tác đăng kiểm, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục và các Trung tâm đăng kiểm để các đơn vị này duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thứ tư, thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của Bộ và Cục; tăng cường công tác tự kiểm tra công tác quản lý công chức, viên chức trong đơn vị. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền về quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp của công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Cục.

Thứ năm, cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý khi có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thực thi nhiệm vụ, công vụ theo quy định, nhất đến công tác là những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm liên quan kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Thứ sáu, khẩn trương xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Cục có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là sai phạm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định; kịp thời báo cáo tình hình vi phạm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Cục thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GTVT để xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật.

Bộ GTVT nhấn mạnh, Cục trưởng, lãnh đạo Cục và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý công chức, viên chức của đơn vị mình.

Chỉ đạo của Bộ GTVT được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện hàng loạt thông tin liên quan đến các trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam bị phát hiện sai phạm. Nhiều trung tâm đăng kiểm đã phải đóng cửa, hàng loạt cán bộ, nhân viên đăng kiểm bị khởi tố.