Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số Bộ, cơ quan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tại Quyết định 2383/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại Quyết định 2381QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phan Văn Hùng, Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tại Quyết định 2382/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.