Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên PVN

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 924/QĐ-TTg chuyển công ty mẹ - PVN thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 924/QĐ-TTg chuyển công ty mẹ - PVN thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN). Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. 
 
5 thành viên khác của Hội đồng thành viên gồm: Ông Phùng Đình Thực, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc PVN; ông Hoàng Xuân Hùng, Ủy viên HĐQT; ông Vũ Khánh Trường, Ủy viên HĐQT; ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí, PVN; ông Phan Đình Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, PVN.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 924/QĐ-TTg chuyển công ty mẹ - PVN thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trụ sở chính PVN đặt tại số 18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

PVN có 11 ngành nghề kinh doanh chính. Tính đến cuối năm 2009, vốn chủ sở hữu của Công ty Công ty mẹ - PVN đạt gần 183 nghìn tỷ đồng, tăng 140% so với lúc thành lập. Năm 2009, tổng doanh thu của Công ty đạt 23.790 tỷ đồng, tăng mạnh so với 18.903 tỷ đồng của năm 2008. Trong giai đoạn 2008 – 2009, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 38.650 tỷ đồng.

Mục tiêu đến năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên PVN đạt số vốn điều lệ 500 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng doanh thu đạt 20-25%/năm.

 

Kinh tế đô thị cuối tuần