Bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ

KTĐT - Theo Quyết định 1087/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Bình giữ chức Phó Thống đốc NHNN Việt Nam.

KTĐT - Theo Quyết định 1087/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Bình giữ chức Phó Thống đốc NHNN Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và 5 thành viên Hội đồng thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Theo Quyết định 1087/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Bình giữ chức Phó Thống đốc NHNN Việt Nam.

Thủ tướng ký Quyết định số 1086/QĐ-TTg bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đồng Tiến giữ chức Phó Thống đốc NHNN Việt Nam.

Theo Quyết định 1088/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng) gồm 5 người, do ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ông Phạm Ngọc Minh, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và 3 Ủy viên Hội đồng quản trị gồm ông Lưu Văn Hạnh, ông Nguyễn Huy Tráng và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng.

Kinh tế đô thị cuối tuần