DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bổ nhiệm và miễn nhiệm Thừa phát lại

08-11-2014 06:38
Kinhtedothi - Những tiêu chuẩn để bổ nhiệm Thừa phát lại và quy định miễn nhiệm Thừa phát lại? lantu23@yahoo.com.vn
Trả lời:

Điều 10, Nghị định 61/2009 ngày 24/7/2009 của Chính phủ quy định những tiêu chuẩn để bổ nhiệm thừa phát lại:

Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định của pháp luật về thừa phát lại.

Những người đạt các tiêu chuẩn sau đây có thể được bổ nhiệm làm thừa phát lại: Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; Không có tiền án; Có bằng cử nhân luật; Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phấn, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên; Có chứng chỉ hoàn thành lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại do Bộ Tư pháp tổ chức; Không kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13, Nghị định 61/2009 ngày 24/7/2009 của Chính phủ quy định Thừa phát lại có thể bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân Thừa phát lại;

- Bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này; Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;Không hành nghề Thừa phát lại kể từ ngày được bổ nhiệm từ 6 tháng trở lên, trừ trường hợp có lý do chính đáng; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề Thừa phát lại mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị xử lý vi phạm bằng hình thức cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm; Bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
TAG: