Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Bình

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay, 14/3, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thái Bình.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chủ trì buổi công bố.

Phát biểu tại đây, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương tại buổi công bố Quyết định
Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương tại buổi công bố Quyết định

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Xuân Đạt - Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định số 65/QĐ-TTBNV ngày 2/3/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, theo các văn bản: Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thái Bình. 

Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Bình - Ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ tóm tắt dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức...

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ và Trưởng đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. Đồng thời, giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc để Đoàn thanh tra hoàn nhiệm vụ theo kế hoạch.