Bộ Nội vụ: Phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, sáng tạo

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chiều 25/8, Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác thi đua, khen thưởng đã khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; công tác khen thưởng được chú trọng hơn với các tập thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp…

Điển hình là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thực hiện Quyết định 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016; phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 13/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Riêng với các phong trào thi đua ngành nội vụ, Bộ Nội vụ đã tái triển khai công tác thi đua, khen thưởng ngành nội vụ, tổ chức phong trào thi đua của ngành theo hình thức Cụm thi đua đối với Sở Nội vụ các tỉnh, TP- là diễn đàn để Sở Nội vụ các tỉnh, TP được thảo luận, trao đổi nghiệp vụ, học tập cách làm hay, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của ngành tại địa phương, từ đó nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ. Qua phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở Bộ Nội vụ giai đoạn 2019-2025”, công chức, viên chức Bộ Nội vụ đã có nhiều thay đổi về tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chuyên nghiệp, chuẩn mực hơn về tác phong trong giao tiếp ứng xử, trong quan hệ công tác, tiếp xúc với nhân dân, việc thực hiện Quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ được nâng lên.

Những kết quả nổi bật của phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị có thể kể đến là: Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, công chức viên chức, tiền lương... đảm bảo tiến độ, chất lượng; trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, đề án và kịp thời trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành nội vụ; tổng kết Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng; trình Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; thẩm định và trình UBTV Quốc hội thông qua việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho các địa phương trong cả nước...

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ngành 5 năm qua

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư phát động 4 phong trào thi đua trọng tâm: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào "CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả công tác khen thưởng trong 5 năm, Bộ Nội vụ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2019; các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Nội vụ vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Từ những kết quả đáng khích lệ trong 5 năm qua, Bộ Nội vụ xác định chủ đề trong công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới là "Đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả" với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Phong trào thi đua và công tác khen thưởng tạo được sức lan tỏa, huy động được sự tham gia, hưởng ứng của các tập thể, cá nhân; công tác khen thưởng chú trọng đến việc khen thưởng các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

Cùng đó, Bộ đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 5 năm tới, như: Thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng, khắc phục những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng; tổng kết những bài học kinh nghiệm thực tiễn 5 năm qua, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua phù hợp, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc triển khai các phong trào thi đua, việc bình xét khen thưởng; bố trí công chức làm công tác thi đua khen thưởng phù hợp với năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm trong công việc; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng thi đua - khen thưởng Bộ Nội vụ đã kêu gọi toàn thể CBCCVC, NLĐ Bộ Nội vụ, ngành nội vụ đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành trong giai đoạn tới.