DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bổ sung 3 đối tượng được gia hạn nộp tiền mua nhà sở hữu nhà nước

29-04-2014 14:34
Kinhtedothi - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
Theo đó, các đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất bao gồm: Các chủ đầu tư dự án bất động sản được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua; dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
Bổ sung 3 đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà sở hữu nhà nước.
Bổ sung 3 đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà sở hữu nhà nước.
Các đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước gồm:

Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước sau ngày 6/6/2013 (ngày Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có hiệu lực thi hành (sau đây gọi là Nghị định số 34/2013/NĐ-CP)) theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Thông tư số 14/2013/TT-BXD.

Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân đã được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở (sau đây gọi là Nghị định số 61/CP).

Thứ ba, hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP.

Để được hưởng ưu đãi này, các hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng một số điều kiện như sau: Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ ngày 6/6/2013 và thực hiện cơ chế, giá bán, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP, được xem xét gia hạn đối với số tiền phải nộp theo Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký kết.

Hộ gia đình, cá nhân được ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 6/6/2013 mà trong năm 2014 đến thời hạn phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định, được xem xét gia hạn đối với số tiền còn lại phải nộp theo Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đã ký kết.

Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 6/6/2013 nhưng Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký kết sau ngày này và được áp dụng cơ chế, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP, được xem xét gia hạn đối với số tiền phải nộp lần đầu theo Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký kết.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2014.
TAG: