Bổ sung 4 luật, pháp lệnh năm 2016

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 22/2016/QH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016 và thông qua Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2017.

Theo đó, Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016 được điều chỉnh như sau: 

Bổ sung vào Chương trình các dự án: Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật quy hoạch; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đưa ra khỏi Chương trình các dự án: Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi), Luật chứng thực; Luật biểu tình, Luật về máu và tế bào gốc.

Đồng thời, Nghị quyết cũng thông qua Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2017 bao gồm: Trình Quốc hội thông qua 24 dự án và xin ý kiến 14 dự án Luật, Nghị quyết.

Nghị quyết 22/2016/QH14 được thông qua ngày 29/7/2016.

Kinh tế đô thị cuối tuần