Bổ sung 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ sung 7 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cụ thể, những di sản được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc ba loại hình (lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian), nằm trên địa bàn các tỉnh/thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Phú Yên, Hà Nội, Hà Giang và Thanh Hóa.
Lễ hội Cầu ngư (tỉnh Phú Yên)
Thông tin trên được nêu rõ tại Quyết định số 3247/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt 15).
Cụ thể, các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này bao gồm:
1/ Lễ hội Đền Đồng Bằng (xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).
2/ Lễ hội Đền Thượng (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
3/ Lễ hội Cầu Ngư (tỉnh Phú Yên).
4/ Tết cá của người Tày (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).
5/ Lễ cúng rừng (Mo đổng trư) của người Nùng (huyện Hoàng Sung Phì, tỉnh Hà Giang).
6/ Hát múa Ải Lao (phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội).
7/ Trò Xuân Phả (xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Như vậy, theo thống kê của Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện nay, có 174 di sản văn hóa phi vật thể trên cả nước đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo quy định tại Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, các di sản văn hóa phi vật thể được lập hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phải có đủ các tiêu chí: có tính đại diện, thể hiện bản sắc cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.