Bổ sung chính sách hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở

Chia sẻ

KTĐT - Các địa phương sử dụng ngân sách địa phương để bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với mức tối đa không quá 0,5% tổng số kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện chính sách theo quy định.

KTĐT - Các địa phương sử dụng ngân sách địa phương để bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với mức tối đa không quá 0,5% tổng số kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện chính sách theo quy định.

Ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ra ngày 12/12/2008, về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Phạm vi áp dụng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở có sự thay đổi.

Theo Quyết định, các đối tượng trong diện này gồm những hộ có đủ ba điều kiện là đang cư trú tại các thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc (gọi chung là thôn, bản) trực thuộc phường, thị trấn hoặc xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

Cùng đó, các địa phương sử dụng ngân sách địa phương để bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với mức tối đa không quá 0,5% tổng số kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện chính sách theo quy định.

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện nội dung này.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12 tới./.


Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần