DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bổ sung điều kiện đối với Công ty thông tin tín dụng

21-09-2014 08:18
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 27/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/2/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.
Theo đó, NHNN sửa đổi bổ sung quy định điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng của Công ty thông tin tín dụng. Cụ thể: Thành viên HĐQT, thành viên HĐTV hợp danh phải có bằng đại học hoặc trên đại học. Trong đó, có ít nhất 50% số thành viên có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 3 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin.

Đối với Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, yêu cầu có bằng đại học hoặc trên đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 3 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin.

Tổng giám đốc hay Giám đốc cũng phải đáp ứng yêu cầu tương tự như Chủ tịch HĐQT về bằng cấp, nhưng yêu cầu có 3 năm giữ chức quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin.

Đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thay vì Trung tâm Thông tin tín dụng như quy định trước đó.

Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2014.
TAG: