Bổ sung đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào THPT

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư bổ sung vào Quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Theo đó, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 được cộng điểm ưu tiên vào Trung học phổ thông.

Nội dung Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT và Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014, điểm a khoản 2 Điều 7 quy định đối tượng được cộng điểm ưu tiên: Sở GD&ĐT quy định điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, gồm: Nhóm đối tượng 1: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Nay, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11.2014/TT BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 26/5/2014 ghi rõ bổ sung đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên là: Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/ 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945”.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/ 6/2014.

Kinh tế đô thị cuối tuần