Bổ sung KCN Gia Lộc vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung khu công nghiệp (KCN) Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với diện tích 198 ha vào Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 định hướng đến năm 2020.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung khu công nghiệp (KCN) Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với diện tích 198 ha vào Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 định hướng đến năm 2020.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh và chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư KCN Gia Lộc.

Định hướng tới năm 2020, tỉnh Hải Dương đã được Chính phủ cho phép thành lập tổng số 17 KCN tập trung, với diện tích quy hoạch 3.607 ha, trong đó có 10 KCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết với diện tích 2.087 ha (trong đó diện tích đạt quy hoạch xây dựng các nhà máy công nghiệp là 1.393 ha).

Có thể kể tên các KCN như: KCN Nam Sách diện tích 62,4 ha, KCN Đại An 607,22 ha (bao gồm cả phần mở rộng); KCN Phúc Điền 100,6 ha; KCN Tân Trường (bao gồm cả phân mớ rộng) 311,9 ha; KCN Việt Hòa - Kenmark 46,4 ha; KCN Tàu Thủy - Lai Vu 212,89 ha; KCN Phú Thái 72 ha; KCN Cộng Hoà 357,03 ha; KCN Lai  Cách 132,4 ha; KCN Cẩm Điền – Lương Điền 183,96 ha.

Đến nay, có 6 KCN đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các dự án lấp đầy diện tích đất cho thuê, như: KCN Nam Sách, KCN Đại An (giai đoạn 1), KCN Phúc Điền, KCN Việt Hoà - Kenmark, KCN Tầu thuỷ - Lai vu, KCN Tân Trường (giai đoạn 1).

Các KCN còn lại đang giải phòng mặt bằng và xây dựng hạ tầng là KCN Cộng Hoà, KCN Phú Thái, KCN Lai Cách, KCN Cẩm Điền - Lương Điền và tiếp tục thực hiện xây dựng hạ tầng phần mở  rộng của các khu công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Kinh tế đô thị cuối tuần