Bổ sung kinh phí hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí năm 2015 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, bổ sung 6 tỷ đồng cho Bộ Tư pháp từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện Quyết định 2139/QĐ-TTg, ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020. 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định 2139/QĐ-TTg, ngày 28/11/2014, Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm 3 dự án: 1- Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 2- Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; 3- Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần