Bổ sung nhiều mức phí công chứng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 29/9/2015, sẽ bổ sung nhiều mức phí trong hoạt động công chứng. Cụ thể:

Phí công chứng bản dịch: 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất.

Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp (trường hợp này được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

Cũng từ thời điểm này, sẽ tăng nhiều mức phí công chứng như:

Phí công chứng hợp đồng ủy quyền là 50.000 đồng (hiện nay là 40.000 đồng).

Phí công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch là 25.000 đồng (hiện nay là 20.000 đồng).

Phí công chứng di chúc là 50.000 đồng (hiện nay là 40.000 đồng).

Đó là nội dung quy định tại Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.