Bổ sung quy định chuyển cửa khẩu hàng nhập tại cảng cạn Long Biên (Hà Nội)

Theo Chinhphu.vn
Chia sẻ Zalo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg trong đó bổ sung quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Long Biên TP Hà Nội.

Cụ thể, Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, TP Hà Nội.
Theo đó, sửa đổi tên Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg thành: Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, cảng cạn Long Biên, TP Hà Nội.
Như vậy, Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg đã bổ sung quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Long Biên, TP Hà Nội.
Cảng cạn Long Biên, TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ), trừ hàng hóa là: tàu bay, du thuyền; xăng các loại; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Thời gian lưu giữ hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, hoặc đang xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền.
Hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên thì không được chuyển tiếp đến các địa điểm khác để thực hiện thủ tục hải quan.
Về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình và doanh nghiệp kinh doanh cảng cạn Long Biên, quyết định nêu rõ, chỉ cho phép đưa ra khỏi khu vực cảng cạn ICD Mỹ Đình, cảng cạn Long Biên các lô hàng đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản hoặc địa điểm kiểm tra chuyên ngành theo đúng quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, kết nối hệ thống thông tin quản lý hàng hóa của doanh nghiệp với cơ quan hải quan để quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hoặc lưu giữ trong cảng cạn ICD Mỹ Đình, cảng cạn Long Biên; định kỳ hàng tháng báo cáo với cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và vận chuyển đến về tình hình hàng hóa đã được chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình, cảng cạn Long Biên.
Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu về cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ 1/5/2021.
Tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp hoạt động XNK
Theo Bộ Tài chính, việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình thời gian qua đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn. Lượng doanh nghiệp về làm thủ tục tăng, từ đó số thuế thu được qua các năm có sự gia tăng. Đơn cử như giai đoạn đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng số thuế thu được đối với doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình đảm bảo theo chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, duy trì mức độ ổn định so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp phản ánh thời gian thông quan hàng hóa được rút ngắn 30% so với thời gian thông quan tại cửa khẩu, giảm chi phí và doanh nghiệp có thể lấy hàng nhanh chóng.
Tuy nhiên, hiện nay một trong những vấn đề còn hạn chế khi chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình là mặt bằng tại đây còn hạn hẹp dẫn đến việc làm thủ tục hải quan còn hạn chế. Đặc biệt việc vận chuyển hàng hóa trong thời gian cấm đường, các phương tiện vận tải như xe container không thể đi vào các tuyến đường nối đến cảng cạn ICD Mỹ Đình, dẫn đến hàng hóa phải chờ đợi tại khu vực ngoại thành, làm kéo dài thời gian vận chuyển hàng hóa.
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, cảng cạn Long Biên hiện có nhiều tiềm năng để phát triển nếu được phép làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp do thời gian vận chuyển hàng hóa nhập khẩu từ các cửa khẩu về cảng cạn Long Biên không bị giới hạn về thời gian. Đồng thời giảm ách tắc hàng hóa phải chờ đợi làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cảng cạn Long Biên đã đáp ứng và đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu. Tại đây, cơ quan Hải quan đã đầu tư, trang bị 1 máy soi container di động nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hàng hóa XNK và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra, thông quan giải phóng hàng nhanh chóng. Hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) đã được triển khai nhằm đảm bảo kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa ra, đưa vào kho, bãi, cảng. Ngoài ra cảng cạn Long Biên đã phối hợp với cơ quan Hải quan trong việc triển khai giám sát vận chuyển hàng hóa XNK bằng hệ thống giám sát trực tuyến thông qua thiết bị seal định vị điện tử...
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, tại nhiều nước hầu hết các khâu kiểm tra, xử lý hàng container được chuyển về các Depot (Đề-pô) xử lý hàng container, các khu vực dịch vụ logistics ở khu vực hậu cần của cảng biển. Đây là những cảng cạn nối dài của cảng biển được chọn có đầy đủ không gian, thời gian, trang thiết bị và nhiều kết nối cần thiết khác theo nhu cầu của chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu với đầy đủ điều kiện cần thiết. Cảng cạn kết hợp với các khu công nghiệp còn là giải pháp góp phần phân tán cường độ vận tải container, hàng hóa trên nhiều tuyến đường kết nối cảng biển và là giải pháp tạo điều kiện phát triển bao trùm, hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường cho nhiều địa phương trong khu vực thị trường rộng lớn của cảng biển, trong đó có quyền chọn lựa theo lợi ích của người gửi và người nhận hàng, không phải chen lấn, quá tập trung vào cảng biển.
Chính vì vậy, theo Bộ Tài chính, việc bổ sung cảng cạn Long Biên vào Quyết định 38/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ khắc phục được những hạn chế mà cảng cạn ICD Mỹ Đình đang gặp phải nên sẽ tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp hoạt động XNK trên địa bàn thủ đô và các vùng lân cận.