Bổ sung Quy hoạch các KCN

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng đồng ý mở rộng KCN Đồng An 2 diện tích 52 ha, KCN Bàu Bàng diện tích 1000 ha. 2 KCN được thành lập mới gồm KCN Lai Hưng, diện tích 400 ha; KCN Cây Trường, diện tích 300 ha.

KTĐT - Thủ tướng đồng ý mở rộng KCN Đồng An 2 diện tích 52 ha, KCN Bàu Bàng diện tích 1000 ha. 2 KCN được thành lập mới gồm KCN Lai Hưng, diện tích 400 ha; KCN Cây Trường, diện tích 300 ha.

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận bổ sung một số khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Bình Dương vào Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015  và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006.

Thủ tướng đồng ý mở rộng KCN Đồng An 2 diện tích 52 ha, KCN Bàu Bàng diện tích 1000 ha. 2 KCN được thành lập mới gồm KCN Lai Hưng, diện tích 400 ha; KCN Cây Trường, diện tích 300 ha.

Việc bổ sung các KCN còn lại trong giai đoạn 2011 - 2020 vào Quy hoạch sẽ được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương giai đoạn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư các KCN nêu trên theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành.

* Liên quan đến Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc,  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo giải quyết gấp việc điều chỉnh giá Dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kinh tế đô thị cuối tuần