Bổ sung trên 187 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới huyện Đông Anh

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là nội dung được đề cập tới trong Quyết định số 4061/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP cho huyện Đông Anh để thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh đã được đầu tư nâng cấp.

Theo quyết định, khoản kinh phí trên được trích từ nguồn cấp lại tiền đấu giá quyền sử dung đất cho các huyện thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong dự toán ngân sách năm 2017 tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND TP Hà Nội. Khoản kinh phí trên cũng tương ứng với số tiền đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đông Anh đã nộp điều tiết về ngân sách cấp TP trong tháng 12/2015 và khoảng thời gian từ 1/1/2016 đến 1/9/2016. 
UBND TP Hà Nội giao huyện Đông Anh quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, quyết toán đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Căn cứ quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và tổng mức đầu tư các dự án thuộc đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt, xem xét bổ sung có mục tiêu vốn xây dựng cơ bản cho các xã theo nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ không vượt quá số vốn đầu tư từ phần ngân sách đảm bảo. TP cũng yêu cầu các sở: NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới tại huyện Đông Anh, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần