Bộ Tài chính khoán kinh phí sử dụng xe công với chức danh Thứ trưởng

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Bộ Tài chính, Bộ đã chính thức ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BTC Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

Ảnh minh họa.
Theo đó, Bộ Tài chính áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính.
Cụ thể, mức khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày được xác định như sau: Mức khoán đưa đón (đồng/tháng) bằng (=) đơn giá khoán nhân (x) Số km khoán (km) x 2 lượt (lượt) x Số ngày làm việc của tháng (ngày). Trong đó, đơn giá khoán được xác định theo mức giá của các hãng xe taxi (loại 4 chỗ ngồi) phổ biến trên thị trường; Số km khoán là khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc; Số lượt đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày: 2 lượt (đi và về); Số ngày làm việc của tháng theo quy định của Bộ Luật Lao động (22 ngày).
Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô được thực hiện ổn định 12 tháng/1 lần tính từ thời điểm Bộ phê duyệt đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính giao Cục Kế hoạch - Tài chính xây dựng đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính; Chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe cùng với kỳ trả lương cho từng chức danh Thứ trưởng thực hiện khoán; Phối hợp với Văn phòng Bộ Tài chính xác định khoảng cách thực tế từ nơi ở đến nơi làm việc của từng chức danh Thứ trưởng thực hiện khoán.
Các Tổng cục và tương đương thực hiện xác định và chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cùng với kỳ trả lương cho các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 thuộc các Tổng cục.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 1/10.