Bộ Tài chính: Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.261 nghìn tỷ đồng

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tổng thu cân đối ngân sách 11 tháng ước đạt 83,4% dự toán.

Ảnh minh họa
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11 ước đạt 108,94 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng năm 2020 ước đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó thu ngân sách trung ương đạt 77,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 91,1% dự toán.
Cụ thể, thu nội địa tháng 11 ước đạt 89,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.067 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu từ dầu thô tháng 11 ước đạt 1,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2019.
Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 17,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 161,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 124,1 nghìn tỷ đồng, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Luỹ kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 80% dự toán, chi thường xuyên đạt 87,9% dự toán.
Cũng theo Bộ Tài chính, đến nay, NSNN đã chi khoảng 17,9 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ngân sách trung ương đã sử dụng hơn 4,54 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn Châu Phi. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp gần 32,95 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.
Được biết, mặc dù nguồn thu ngân sách hụt giảm, song nhờ chủ động trong điều hành nên cân đối ngân sách trung ương và ngân sách của các địa phương vẫn được đảm bảo. Tính đến hết tháng 11/2020, Bộ Tài chính đã phát hành được gần 290 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,81 năm, lãi suất bình quân 2,9%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).