DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bộ Thông tin Truyền thông triển khai thi hành Hiến pháp

08-05-2014 15:21
Kinhtedothi - Hội nghị được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến tại 3 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.
Ngày 7/5, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (Hiến pháp 2013) nhằm quán triệt sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành.

Tại hội nghị, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 như: Đề cao quyền làm chủ của nhân dân; bản chất dân chủ của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; trách nhiệm của Đảng trước nhân dân; tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức khác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu tại hội nghị chiều 7/5.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu tại hội nghị chiều 7/5.

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT Trần Đức Lai, Hội nghị là một trong các nội dung của kế hoạch hoạt động nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành TTTT nắm vững những nội dung cơ bản của Hiến pháp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp, thực hiện thành công Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của Bộ TTTT với kết quả cao nhất.

Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng cho biết, để thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Chính phủ, Bộ TTTT đã ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

Kế hoạch nêu rõ các mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và truyền thông trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó đặc biệt nhhấn mạnh các nội dung liên quan đến tổ chức phổ biến sâu rộng về nội dung của Hiến pháp, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền Hiến pháp trên báo chí và phương tiện truyền thông, rà soát, kịp thời đề xuất sửa  đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và  truyền thông để phù hợp với Hiến pháp.
TAG: