Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận Công ty VMS-MobiFone

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông V...

Kinhtedothi - Ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức lễ ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty Thông tin di động (VMS-MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty Thông tin di động và Học viện về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Tài sản, công nợ, nguồn vốn của 2 đơn vị sẽ được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bàn giao trên cơ sở Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. Số liệu chính thức được bàn giao sau khi kiểm toán theo quy định.

 
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: VMS)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: VMS)
Phát biểu tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, cả 3 đơn vị cần cố gắng thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Bộ, hợp tác, đổi mới cùng nhau phát triển.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Thông tin di động và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cần tiếp tục duy trì mối quan hệ sẵn có thành mối quan hệ đối tác, hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu với Chính phủ, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để thị trường viễn thông, công nghệ thông tin phát triển thuận lợi, hiệu quả, thành công hơn nữa…

Ngay sau khi Đề án Tái cơ cấu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VNPT đã thực hiện tái cơ cấu theo lộ trình; việc chuyển giao Công ty VMS-MobiFone và Học viện chính thức là một trong các bước đi đầu tiên trong lộ trình này.

Những năm qua, Công ty VMS-MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không chỉ là hai đơn vị có nhiều đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực của VNPT mà còn trở thành những thương hiệu mạnh trong lĩnh vực viễn thông và đào tạo tại Việt Nam.

Đối với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Công ty VMS-MobiFone, việc tách ra khỏi VNPT là cơ hội để hai đơn vị này tiếp tục phát triển lên một tầm mới.

Với thế mạnh sẵn có, Học viện sẽ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, sứ mệnh phát triển trong giai đoạn mới để tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo nghiên cứu chủ lực của ngành thông tin và truyền thông. Công ty VMS-MobiFone cũng sẽ chủ động phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp trụ cột trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Phạm Long Trận khẳng định, dù không còn là đơn vị thành viên của VNPT nhưng VNPT vẫn sẽ luôn có những hỗ trợ cần thiết từ phía Tập đoàn đối với Công ty VMS-MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, vì sự phát triển của chính VNPT cũng như của chính các đơn vị.