Bộ thứ ba khai trương bộ phận “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi- "Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cần quan tâm rà soát các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để cắt giảm các quy trình, thủ tục, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ tại lễ khai trương Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

Chiều nay (17/6), Bộ Nội vụ tổ chức khai trương Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông  trong giải quyết thủ tục hành chính.
 Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đại biểu cắt băng khai trương Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
Theo Văn phòng Bộ Nội vụ, đến thời điểm này, Bộ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng. Trong đó, 112 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp T.Ư, còn lại do cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã giải quyết.
Thực hiện Nghị định 61 ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MCLT) và Quyết định 28 của Thủ tướng về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2096 ngày 12/9/2018 phê duyệt Đề án hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử tại Bộ Nội vụ, nhằm: Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, phục vụ DN, tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn; áp dụng hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số của Bộ kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia…
 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (giữa) và các đại biểu tham quan Bộ phận Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
"Thời gian qua, Văn phòng Bộ phối hợp với đơn vị thiết kế và đơn vị cung ứng dịch vụ (Viettel) khảo sát, cài đặt phần mềm hệ thống thông tin Một cửa điện tử tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ; bố trí BPMC với đầy đủ trang thiết bị theo quy định, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu giao dịch về TTHC của người dân và tổ chức. Đến nay, bộ phận này đã được hoàn thành đưa vào hoạt động. Bộ Nội vụ là bộ thứ ba của cả nước chính thức khai trương BPMC trong giải quyết các TTHC”, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh khẳng định.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và đơn vị cung ứng dịch vụ Viettel cùng các đơn vị có TTHC xây dựng và trình Bộ trưởng các quyết định về: Thành lập bộ phận Một cửa (BPMC); phê duyệt danh sách công chức làm việc chuyên trách và kiêm nhiệm tại BPMC; quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận này theo cơ chế một cửa, MCLT trong giải quyết TTHC tại Bộ; công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại BPMC và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ (gồm 8 TTHC tiếp nhận trên hệ thống này hoặc tiếp nhận trực tiếp tại BPMC, qua đường bưu chính công ích và 25 TTHC tiếp nhận trực tiếp tại BPMC hoặc qua đường bưu chính công ích)
Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Để triển khai có hiệu quả BPMC, giảm thủ tục phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, toàn thể CBCCVC Bộ Nội vụ cần nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiên cứu đề xuất cho lãnh đạo Bộ tạo bước đột phá trong cải cách TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, vì một nền hành chính minh bạch, hiệu quả. Trong đó, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát TTHC theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để cắt giảm các quy trình, thủ tục, nâng cao trách nhiệm CBCC trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân. Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của BPMC, ứng dụng CNTT, phần mềm dịch vụ công trực tuyến để giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức.