Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/9, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7/9/1945-7/9/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, cùng các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương... đến dự.
Chủ tịch nước gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.
Chủ tịch nước gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam.
Tại buổi lễ, chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trong 70 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp thường xuyên là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Để làm tròn nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cơ quan chỉ huy đầu não của quân đội, trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ tướng lĩnh, sĩ quan của Bộ Tổng tham mưu phải quán triệt sâu sắc học thuyết quân sự Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng;

Kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự của dân tộc, những bài học lịch sử trong hơn 30 năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới. Trên cơ sở đó, chủ động định hướng cho mọi hoạt động của Bộ Tổng tham mưu  đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát đúng các tình huống chiến lược có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Tổng tham mưu chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, gắn xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Bộ Tổng tham mưu vững vàng về chính trị, tin tưởng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước; nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm; nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, tư duy chiến lược sắc sảo, tài giỏi về công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Bộ Tổng tham mưu vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.