Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tạo đột phá cải cách TTHC liên quan người dân, DN

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, dù các bộ, ngành, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực song kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đã chỉ ra một số hạn chế trên tất cả lĩnh vực, chưa đạt mong muốn...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 sáng nay, 25/5, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhấn mạnh: Thông qua kết quả hai chỉ số này cho thấy nổi lên công tác xây dựng thể chế, chính sách và công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, chính quyền số đã có nhiều chuyển biến quan trọng. Kết quả đó giúp chúng ta có thêm động lực, khí thế mới để tiếp tục công cuộc CCHC với nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp phía trước.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số CCHC năm 2021 đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trên tất cả lĩnh vực. Từ chỉ đạo điều hành đến cải cách thể chế, TTHC, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, công chức và xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử chưa đạt như mong muốn. Từ đó, phần nào ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển KT-XH và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý việc tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ hai chỉ số được công bố lần này để tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân của những tồn tại, bất cập và xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để xây dựng các giải pháp, cách thức khắc phục. Người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong phạm vi quản lý của mình, đồng thời tiếp tục có những biện pháp mới, đột phá, phù hợp để cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức;, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Quang cảnh Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Quang cảnh Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung cao hơn nữa cải cách thể chế, chính sách, nhất là trách nhiệm các bộ ngành trong hoàn thiện thể chế; nhằm khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Tạo ra bước đột phá trong cải cách TTHC liên quan người dân và DN, bãi bỏ những TTHC đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm; tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, DN.

Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tập trung rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ cơ quan hành chính từ T.Ư đến địa phương. Tăng thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm về quản lý và sử dụng; nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ CBCCVC trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, trách nhiệm, hết lòng phục vụ người dân, tổ chức. Ngoài ra, đề nghị đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo lộ trình của Chính phủ, phù hợp điều kiện thực tiễn của các bộ, cơ quan, địa phương.

“Sau Hội nghị hôm nay, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai công tác CCHC tại các bộ, ngành, địa phương; đồng thời nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả của Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số CCHC của năm 2022 và các năm tiếp theo" - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ.