Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà: Nghị định phải có định hướng, tầm nhìn và sức sống lâu dài

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, diễn ra ngày 4/11.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT Mai Văn Phấn cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, tiếp thu, sửa đổi để hoàn thiện dự thảo 2 Nghị định.

Về dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai, Tổng cục đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định tập trung vào các nội dung chính như: Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước thể hiện cụ thể trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung (Khoản 2 Điều 7) và việc ban hành kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai (Khoản 1 Điều 33) để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Cùng với đó, bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin, dữ liệu đất đai. Thông tin, dữ liệu đất đai phải được chuẩn hóa, quản lý thống nhất, kết nối, chia sẻ thông suốt từ Trung ương đến địa phương, giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân…

Quy định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT, các bộ, ngành, các cơ quan có liên quan và UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai.

Đồng thời, rà soát, chỉnh sửa quy định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đất đai có thu phí nhằm để tái đầu tư duy trì hệ thống thông tin đất đai, thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; bắt kịp xu thế đổi mới nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai…

Về Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định các nội dung như: Bổ sung quy định về sử dụng định danh điện tử trong giao dịch điện tử về đất đai. Rà soát, chỉnh sửa quy định về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai…

Tại buổi cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo 2 Nghị định do Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng. Tuy nhiên, còn có nhiều ý kiến đề nghị quy định cụ thể, làm rõ trong 2 Dự thảo Nghị định như: Quy định về trách nhiệm của Bộ TN&MT, địa phương trong việc vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai; về quy định chữ ký điện tử khi hết hiệu lực; việc kết nối, kế thừa các kết quả về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, 2 Nghị định dự kiến sẽ trình Chính phủ đã được hình thành từ khi xây dựng luật đất đai. Đây là chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, Chính phủ được xây dựng và cập nhật trong thời gian vừa qua. Nghị định yêu cầu cần có tầm nhìn xa, nhất là khi ngành công nghệ thông tin luôn có sự thay đổi nhanh, cập nhật liên tục. Do đó, “Nghị định này phải có định hướng, tầm nhìn, sức sống lâu dài, đây là cơ sở mục đích lâu dài” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đề nghị trong Nghị định mới cần phải làm rõ được trách nhiệm của từng cấp quản lý, từ quốc gia cho tới địa phương; làm rõ vai trò quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, ngân sách vận hành, xây dựng cơ sở vật chất…; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp với hệ thống điện tử chính phủ để địa phương thực hiện và vận hành cho đồng bộ, nhất quán.