Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Năm 2020 chúng ta không đạt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế

Như Hương-Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Công Nhường (Đoàn tỉnh Bình Định), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020 chúng ta không đạt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, mục tiêu đề ra là 6,8% nhưng thực tế thực hiện được khoảng 2 – 3%.

Ngày 9/11, trả lời chất vấn của đại biểu Lê Công Nhường (Đoàn tỉnh Bình Định), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020 chúng ta không đạt chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, mục tiêu đề ra là 6,8% nhưng thực tế thực hiện được khoảng 2 – 3%.
Riêng vào năm 2021 sẽ tập trung vào một số giải pháp: Thứ nhất, cùng với bộ, ngành, địa phương tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và có nhiệm vụ rất quan trọng nữa là tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như kích cầu trong nước. Thứ hai, về mặt tài chính thì tăng cường cùng với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các địa phương tăng cường công tác quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống chuyển giá, chống trốn thuế và thu hồi nợ đọng thuế. Thứ ba là bám sát dự toán năm 2020 được Quốc hội thông qua và phấn đấu để đạt dự toán này. Trường hợp có biến động như đại biểu nêu thì chúng ta phải bám vào các nguyên tắc quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước để báo cáo với Quốc hội theo thẩm quyền.
trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Mai Sỹ Diến (Đoàn tỉnh Thanh Hóa) về nguyên nhân, giải pháp để khắc phục tồn tại về kinh phí bảo vệ môi trường, kinh phí sự nghiệp môi trường bị hủy dự toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, vừa qua một số lĩnh vực ưu tiên ngân sách bố trí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, ví dụ như: lĩnh vực giáo dục đào tạo là trên 20% ngân sách hàng năm; khoa học, công nghệ là 2%; tốc độ tăng chi của y tế cao hơn bình quân của ngân sách sự nghiệp môi trường là trên 1%. Thực tế chúng ta đã bố trí đúng yêu cầu của các chủ trương này. Tuy nhiên, đúng như ông Mai Sỹ Diến nêu hàng năm chi không hết của sự nghiệp môi trường và trong giai đoạn 2016 – 2020, phải hủy dự toán 2.416 tỷ đồng. 
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết có ba nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: Một là, theo quy định, tại thời điểm tháng 10 hàng năm khi Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước thì các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường để làm cơ sở phân bổ dự toán. Nhưng mà trong thực tế thì việc phê duyệt nhiệm vụ này bị chậm và đến tháng 10 chỉ đạt khoảng 50 đến 60%. Số còn lại phải thực hiện phân bổ trong năm và có những trường hợp là đến cuối năm mới phân bổ và có năm thì không phân bổ ích.
Hai là, theo quy định chi cho hoạt động sự nghiệp môi trường có tính chất đầu tư theo Luật Bảo vệ môi trường thì không cho phép, nên trong dự toán 2020 thì Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội cho phép sử dụng kinh phí bảo vệ môi trường để chi cho các hoạt động cải tạo, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và Quốc hội cũng đã cho phép.
Ba là, theo Quyết định 508 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ các địa phương xử lý điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì quy định là Trung ương hỗ trợ 50% và địa phương phải bỏ ra 50 % kinh phí. Nhưng thực tế thì nhiều địa phương không bố trí được kinh phí đối ứng nên cũng không đề nghị Trung ương hỗ trợ.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu ba giải pháp chính: Thứ nhất là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng dự toán thì phải tăng tiến độ phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, bảo đảm đến ngày 30.10 phải có quyết định phê duyệt này để khắc phục tình trạng chậm như lâu nay. Thứ hai, đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Môi trường, Luật Bảo vệ môi trường và quyết định 508 của Thủ tướng để cho phù hợp. Thứ ba, về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể báo cáo thêm. Bởi theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường là đơn vị phân bổ chi tiết dự toán, Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo với Thủ tướng.