Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) đã có công văn gửi Sở Tư pháp các tỉnh, TP về việc triển khai phần mềm hộ tịch.

Theo Bộ Tư pháp, thời gian qua, Cục Công nghệ thông tin và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã nhận được công văn của Sở Tư pháp một số tỉnh, TP đề nghị cho ý kiến về việc triển khai phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương.
Đến năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ triển khai phần mềm hộ tịch dùng chung trên toàn quốc, nhằm quản lý dân cư tập trung. Ảnh: Thái San.
Đến năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ triển khai phần mềm hộ tịch dùng chung trên toàn quốc, nhằm quản lý dân cư tập trung. Ảnh: Thái San.
Theo Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, chủ trương đến năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ triển khai một Phần mềm hộ tịch dùng chung trên toàn quốc nhằm quản lý tập trung, thống nhất tại Bộ Tư pháp toàn bộ dữ liệu đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ tịch từ các địa phương. Từ đó sẽ cung cấp dữ liệu đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý (theo Luật Căn cước công dân).

Để bảo đảm sự thành công của Đề án, Bộ xác định giai đoạn từ năm 2015 - 6/2017 là giai đoạn thí điểm. Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ triển khai thí điểm đầy đủ Phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch tại 4 tỉnh/TP là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Nghệ An. Riêng đối với các tỉnh, TP khác chưa có phần mềm hộ tịch hoặc đã có nhưng không đáp ứng được các yêu cầu nêu tại điểm 1.5 Mục II của Đề án, kể cả các địa phương đang dự kiến xây dựng mới, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh cho dừng lại chờ phần mềm do Bộ triển khai (phần mềm được xây dựng bằng Ngân sách Nhà nước tại T.Ư và trang bị miễn phí cho các địa phương). Điều này vừa bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng một phần mềm dùng chung toàn quốc, vừa để tiết kiệm kinh phí xây dựng, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí và có thể dẫn đến những rủi ro không lường trước được trong quá trình khai thác, sử dụng, nhất là việc tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để cung cấp thông tin đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sau này.

Đối với các tỉnh, TP không được chọn triển khai tại Dự án thí điểm, Cục Công nghệ thông tin cho biết, sẽ có kế hoạch để triển khai Phần mềm dùng chung và Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch cho các địa phương này trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2019, sau khi đã triển khai thí điểm thành công và Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc được phê duyệt. Còn trong giai đoạn triển khai Dự án thí điểm (2016-2017), Cục Công nghệ thông tin sẽ tổ chức triển khai mở rộng cho các địa phương không được chọn triển khai Dự án thí điểm, nếu tỉnh, TP nào có nhu cầu và có thể tự bố trí được nguồn kinh phí để bảo đảm công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai.

Đối với các tỉnh, TP mà hiện nay đang tiếp tục sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch hiện có (do các đơn vị, công ty khác nhau cung cấp), Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp tham mưu cho UBND cấp tỉnh lưu ý, quán triệt đối với tất cả các đối tác xây dựng/cung cấp phần mềm: Phải cam kết và tiến hành chỉnh sửa ngay phần mềm hiện có để đáp ứng đúng các yêu cầu nêu tại điểm 1.5 Mục II của Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”. Trong đó, lưu ý một số nội dung cụ thể như: Phần mềm phải tích hợp được với Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân do Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp đang triển khai; có khả năng kết nối để kịp thời cung cấp dữ liệu hộ tịch cho Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp nhằm phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo quy định; phải chuẩn hóa theo Bộ dữ liệu danh mục dùng chung (về dân tộc, quốc tịch, địa danh hành chính…) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân sau khi được Bộ TT&TT ban hành; có khả năng tích hợp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc của Bộ Tư pháp để phục vụ yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch mà không phụ thuộc vào nơi đăng ký hoặc nơi cư trú theo Điều 63 của Luật Hộ tịch...