Bộ VHTT&DL: Công khai hành vi tiêu cực tại các lễ hội, điểm du lịch

Tin và ảnh: Hạnh Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành Công văn 669/BVHTTDL-VHCS ngày 27/2/2018 về việc triển khai thực hiện Công điện 240/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công văn được gửi đến các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các Sở VHTTDL, Sở VH& TT, Sở Du lịch các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư.

Theo đó, Bộ VHTT&DL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTT&DL, Sở VH & TT, Sở Du lịch các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Bộ VHTT&DL triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước  năm 2018, trong đó tập trung vào việc xây dựng và triển khai chủ đề hành động của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo mục tiêu đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong quá trình triển khai nhiệm vụ.
 Lễ hội đền Hai Bà Trưng đã khơi dậy giá trị tốt đẹp, đạo lý ''Uống nước nhớ nguồn''. Ảnh: Hạnh Nguyên.
Bộ VHTT&DL yêu cầu quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.
Đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đặc biệt, công văn của Bộ VHTT&DL chỉ đạo, không tổ chức lễ hội có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam; không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm. Bên cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh việc khai ấn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử, hồ sơ của di tích và lễ hội.
Cũng tại văn bản này, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL yêu cầu các đơn vị, các Sở hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội. Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội; không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, công khai trên các phương tiện thông tin về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.
Công văn lưu ý, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc các  Sở VHTT&DL, Sở VH & TT, Sở Du lịch các tỉnh, TP phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Bộ VHTT&DL để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.