DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bộ VHTT&DL nâng cao năng lực cải cách hành chính cho cán bộ

Lệ Thúy
02-12-2016 14:56
Kinhtedothi - Ngày 1 và 2/12, tại Vĩnh Phúc, Bộ VHTT&DL tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2016.
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Lê Khánh Hải cho biết, thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Bộ VHTT&DL đã đạt được một số kết quả tích cực như: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về VHTT&DL liên tục được hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh thông qua việc giảm các bước, quy trình xử lý công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch tạo thuận lợi cho người dân, DN đến làm việc về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Ngành;
Cùng với đó, bộ máy tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với các nhiệm vụ chuyên ngành, không bị chồng chéo. Ở địa phương, các cơ quan chuyên môn được tinh gọn, cụ thể hơn trong công việc được giao; cải cách tài chính công đã được thực hiện đồng bộ, đẩy mạnh phân cấp quản lý về tài chính; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp... đã góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển ngành;
 Hình ảnh tại lớp tập huấn.

Mặt khác, việc công khai các dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giải đáp tháo gỡ vướng mắc cho người dân, DN, từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai trong thực tiễn. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cơ bản đã thực hiện áp dụng dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ đảm bảo được cung cấp ở mức độ 3 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác cải cách hành chính của Bộ hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, quy mô đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và mục tiêu chung mà Nghị quyết số 30c/NQ-CP đặt ra như: Cải cách thể chế còn chậm; chậm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện và bất cập khi triển khai vào thực tiễn; ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức chưa nghiêm; tác phong, phương thức làm việc chưa chủ động, ít sáng tạo...

Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định, để thực hiện hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2017, đề nghị các đơn vị cần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức trong ngành về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của công chức chuyên trách công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

Cùng với đó, cần tích cực ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xác định vị trí việc làm, cải cách chế độ công vụ, công chức, đánh giá kết quả làm việc của công chức nhằm xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững.

Thứ trưởng mong rằng, với những báo cáo chuyên đề về thực tiễn công tác cải cách hành chính được các chuyên gia trong và ngoài nước phổ biến tại Lớp tập huấn, sẽ cung cấp cho công chức chuyên trách cải cách hành chính của các đơn bị kinh nghiệm, giải pháp để tham mưu Lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung liên quan đến giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành việc thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTT&DL; Sở VHTT&DL, Sở VH&TT, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố gồm: Trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; các hình thức tuyên truyền cải cách hành chính; xây dựng báo cáo, thông tin kịp thời, chính xác và công khai; thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính; gắn thực hiện cải cách hành chính với công tác bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

  • Kiên Giang tạm dừng đón khách du lịch
    Kinhtedothi - Sở Du lịch Kiên Giang vừa cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Du lịch yêu cầu đơn vị kinh doanh d...
    16-07-2021 11:22