Bộ Xây dựng rà soát 36 cơ quan trung ương diện di dời khỏi nội đô

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã thực hiện rà soát 36 cơ quan T.Ư thuộc đối tượng quy hoạch (18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ, 6 cơ quan T.Ư các đoàn thể) để xây dựng phương án quy hoạch cụ thể.

Theo Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 130/2015/QĐ-TTg về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội, quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ ngành, UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, Bộ Xây dựng được giao lập danh mục, cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời cơ quan, đơn vị (Bộ, ngành, cơ quan T.Ư), trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát việc tổ chức thực hiện di dời theo quy hoạch.

Công tác di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm và cơ quan ra khỏi nội đô Hà Nội diễn ra chậm. Ảnh Danviet.vn
Công tác di dời cơ sở sản xuất ô nhiễm và cơ quan ra khỏi nội đô Hà Nội diễn ra chậm. Ảnh Danviet.vn

UBND TP Hà Nội tổ chức lập, phê duyệt đồ án quy hoạch liên quan làm căn cứ cho việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời và xác định bố trí quỹ đất, hạ tầng các cơ sở mới trước khi phải di dời; đề xuất phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời; đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để hỗ trợ khuyến khích thực hiện di dời, khai thác sử dụng quỹ đất tạo nguồn vốn tái đầu tư cho các cơ sở phải di dời.

Kết quả, đến nay đã thực hiện rà soát 36 cơ quan T.Ư thuộc đối tượng quy hoạch (18 Bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ, 6 cơ quan T.Ư các đoàn thể) để xây dựng phương án quy hoạch cụ thể. Bộ Xây dựng cũng hoàn thành tổ chức Cuộc thi tuyển y tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể khu trụ sở làm việc các Bộ, ngành T.Ư tại khu vực phía Tây Hồ Tây và chỉ đạo hoàn thiện Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của Bộ, ngành T.Ư, dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong năm 2022, làm cơ sở triển khai các bước đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt; đồng thời có văn bản nhiều lần đôn đốc Bộ, ngành T.Ư và TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 130/QĐ-TTg.

Chủ trương di dời trụ sở Bộ, ngành, cơ quan T.Ư ra khỏi nội đô Hà Nội được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 16/2008/NĐ-CP. Đến tháng 1/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội.

Nhưng thực tế công tác này diễn ra hết sức chậm trễ, đến nay mới có 9 bộ, ngành, cơ quan T.Ư ương hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới; một số cơ quan tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, chưa thực hiện việc bàn giao cho TP Hà Nội khai thác, sử dụng.

“Nguyên nhân của việc chậm trễ này chủ yếu là do công tác di dời, xây dựng cơ sở mới đòi hỏi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn nhưng chưa được bố trí; chưa có phương án huy động nguồn lực xây dựng, các quy hoạch ngành cũng chưa hoàn thành nên chưa có cơ sở xây dựng danh mục, tiêu chí, lộ trình, biện pháp di dời các cơ sở ra khỏi khu vực nội đô” - đại diện Bộ Xây dựng cho hay.