DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bộ xây dựng yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị

25-11-2015 16:54
Kinhtedothi - Ngày 25/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký công văn gửi UBND các tỉnh thành phố trên cả nước về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng.
Theo Bộ Xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị từng bước đi vào nề nếp; tỷ lệ công trình xây dựng không phép, sai phép giảm dần qua các năm; nhiều công trình xây dựng mới, hiện đại tạo được điểm nhấn và góp phần tạo lập được không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; diện mạo đô thị ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.
Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra dự án xây sai phép trên toàn quốc.
Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra dự án xây sai phép trên toàn quốc.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Nhiều khu vực đô thị còn thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị dẫn đến lung túng trong thực hiện cấp phép xây dựng; đặc biệt đã có những công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không tuân thủ chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp (mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình, khoảng lùi, hình thức kiến trúc…) đã làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên đây, nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan đô thị theo đúng quy hoạch đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và chính quyền đô thị các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nguồn lực và đẩy mạnh lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị… làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện làm phát sinh cơ chế “xin - cho” trong việc cấp giấy phép xây dựng. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc cấp giấy phép xây dựng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và quản lý đầu tư xây dựng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn, xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên và báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn (bao gồm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm) về Bộ Xây dựng trước ngày 31/12/2015.
TAG: