Bộ Y tế lên tiếng về đề xuất tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/9, Bộ Y tế đã có văn bản hoả tốc gửi Văn phòng Chính phủ về việc trả lời đề xuất, kiến nghị tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh phổ thông của Bộ GD&ĐT với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021.

Công văn nêu rõ, ngày 27/8/2021, Bộ Y tế nhận được Công văn số 5892/VPCP-KGVX ngày 24/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời đề xuất, kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết năm học 2020- 2021, trong đó có nội dung đề nghị Bộ Y tế có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn Phòng Chính Phủ trước 10 giờ ngày 26/8/2021; Bộ Y tế có ý kiến như sau: Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 28/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 giai đoạn 2021- 2022 thì đến hết tháng 04/2022, Bộ Y tế dự kiến cung ứng được 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19; Bộ Y tế đã rất tích cực tiếp cận các nguồn vaccine, nhưng hiện nay, số lượng vaccine phòng Covid-19 cung ứng cho Việt Nam còn rất hạn chế, mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu phòng chống dịch theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở tình hình dịch diễn biến phức tạp tại các địa phương, số lượng vaccine cung ứng và căn cứ đối tượng được tiêm quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP, Quyết định số 3355/QĐ-BYT; Bộ Y tế đã hướng dẫn địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tiêm cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.
Bộ Y tế đang tích cực tìm kiếm nguồn cung ứng vaccine để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Khi nguồn cung ứng vaccine đáp ứng đủ, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn và phân bổ vaccine về các địa phương; khi đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng tiêm cụ thể trong đó có đối tượng dưới 18 tuổi bao gồm cả học sinh.