Bội chi ngân sách ước 59.300 tỷ đồng

Chia sẻ

KTĐT - Theo thống kê của Bộ Tài chính, thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 4 ước đạt 66.690 tỷ đồng.

Nếu tính số ghi thu NSNN 9.311 tỷ đồng từ khoản lãi dầu, khí được chia cho nước chủ nhà phát sinh trong giai đoạn 2006 - 2011 để đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 76.000 tỷ đồng.

Lũy kế tổng thu NSNN 4 tháng ước đạt 244.100 tỷ đồng, bằng 29,9% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong khi đó, lũy kế chi NSNN đến hết tháng 4/2013, tổng chi ước đạt 303.400 tỷ đồng, bằng 31% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2012. Bội chi NSNN 4 tháng ước 59.300 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần