Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc tôn giáo

Nguyễn Thị Vàn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 11/8, tại Chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Phú Xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 45 chức sắc, chức việc, người tu hành Phật giáo huyện năm 2017.

 
Trong thời gian lớp học, các chức sắc, chức việc, người tu hành Phật giáo huyện được nghe Đại tá, thạc sĩ Đào Văn Đệ - Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự - Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng truyền đạt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng-An ninh trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh; Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; Chuyên đề phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.