Các doanh nghiệp bán lẻ Hà Nội đẩy mạnh thương mại điện tử

Bích Hời - Trần Long - Văn Trọng
Chia sẻ

Theo Kế hoạch về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố năm 2022, Hà Nội phấn đấu mục tiêu doanh số thương mại điện tử B2C (giao dịch giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng) chiếm 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn

Tin liên quan