Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Qua 2 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)", các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã có 20 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM (Bình Dương 5 xã, Đồng Nai 15 xã).

 Số xã thuộc nhóm 2 (đạt 15 - 18 tiêu chí), nhóm 3 (đạt 10 - 14 tiêu chí) chiếm tỷ lệ khá. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân hiểu và nhận thức được vai trò chủ thể của mình và tích cực đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng NTM.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần