Các trường đại học góp phần xây dựng xã hội xanh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UNESCO cùng với các cơ quan khác của Liên hợp quốc phối hợp với mạng lưới các trường đại học thế giới sẽ thúc đẩy ký kết Tuyên bố chung cam kết cùng phát triển các thể chế và thực tiễn bền vững cho các trường đại học.

Ngày 7/3, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã khẳng định vai trò thiết yếu của các trường đại học trên toàn cầu trong tiến trình thiết kế và định hình các xã hội xanh, tương lai mà nhân loại đang hướng tới.

UNESCO cùng với các cơ quan khác của Liên hợp quốc phối hợp với mạng lưới các trường đại học thế giới sẽ thúc đẩy ký kết Tuyên bố chung cam kết cùng phát triển các thể chế và thực tiễn bền vững cho các trường đại học.

UNESCO nhấn mạnh 20 năm sau khi các nhà lãnh đạo thế giới thông qua kế hoạch hành động nhằm tư duy lại tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy công lý xã hội và bảo vệ môi trường tại Hội nghị cấp cao về Trái Đất năm 1992.

Tuyên bố này đã được soạn thảo trong đó nêu bật trách nhiệm đặc biệt của cộng đồng giáo dục cấp cao trong việc thúc đẩy phát triển thông qua nghiên cứu và nguồn tri thức. Lãnh đạo cộng đồng giáo dục cấp cao này cần cam kết tăng cường nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề phát triển bền vững, xanh hóa các khuôn viên đại học và tham gia các khuôn khổ quốc tế như Thập kỷ Liên hợp quốc về giáo dục và phát triển bền vững mà UNESCO là cơ quan lãnh đạo.

UNESCO nêu rõ rằng xã hội xanh là xã hội tri thức trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đầu tư vào giáo dục có tầm quan trọng sống còn để thúc đẩy phát triển bền vững, xóa đói nghèo, bình đẳng và phổ quát xã hội. Giáo dục là chìa khóa mở ra các cơ hội tăng năng suất và tăng trưởng bền vững, nâng cao thu nhập, cải thiện các điều kiện y tế, dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và mục tiêu “Giáo dục cho tất cả.”

Theo UNESCO, không một nước nào có thể đạt được vị trí cao trong thang bậc phát triển con người mà không coi trọng đầu tư vào giáo dục. Giáo dục về phát triển bền vững nhằm tạo điều kiện cho mỗi người nâng cao các giá trị, tài năng, kỹ năng và nguồn tri thức cần thiết để góp phần xây dựng các xã hội bền vững hơn. Vì vậy, các trường đại học cần xây dựng lại nội dung giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phản ứng hiệu quả hơn với các thách thức cấp địa phương và toàn cầu.

Các trường cần nâng cấp các phương pháp giảng dạy thực tiễn để sinh viên có được các kỹ năng như tư duy học thuật, tri thức đa dạng, năng lực hòa nhập, hợp tác với các đồng nghiệp trong các quá trình ra quyết định và tham gia các quá trình cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu về phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng giáo dục đòi hỏi cải tổ các hệ thống giáo dục cả chính thức lẫn phi chính thức để chuẩn bị cho thanh niên chủ động và tự tin tham gia thị trường lao động xanh và đào tạo lại lực lượng lao động hiện hành./.