Các trường nhận đơn phúc khảo bài thi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh (TS) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời TS chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì HĐTS sẽ hoàn lại khoản lệ phí này. Không phúc khảo các môn năng khiếu. Về phúc khảo bài thi trắc nghiệm: TS được đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm sau khi làm các thủ tục theo Quy chế; Điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của TS trong kỳ thi… Hội đồng kiểm tra kết quả phúc khảo của Bộ GD&ĐT có thẩm quyền quyết định cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.