Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây

Quý Nguyễn - Phạm Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 13/5, tại Thị ủy Sơn Tây đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri thị xã Sơn Tây và các ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, hội nghị tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường UBND thị xã kết hợp với trực tuyến tại 15 điểm cầu xã, phường, toàn bộ cử tri đeo khẩu trang và ngồi giãn cách theo quy định.
Đơn vị bầu cử số 29 được bầu 3 đại biểu HĐND TP, số ứng cử viên là 5 người gồm: Bà Trần Thị An - Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Hà Nội; thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; bà Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây; bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - giáo viên trường THPT Chương Mỹ A và ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội.
Tại hội nghị, cử tri thị xã Sơn Tây đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp đó, các ứng viên lần lượt trình bày chương trình hành động của mình.
Ứng cử viên Trần Thị An hứa nếu được bầu sẽ góp một tiếng nói phản ánh tới các cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết các vấn đề mà người dân tâm tư; tập trung phản ánh với các cơ quan có trách nhiệm để tìm biện pháp giáo dục di sản cho thế hệ trẻ Thủ đô nói chung, thị xã Sơn Tây nói riêng, thông qua việc đắp bồi vốn văn hóa để góp phần thiết thực vào việc trao truyền vốn văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung, truyền thống thanh lịch của Thủ đô nói riêng cho thế hệ trẻ ngày nay....
Bà Trần Thị An khẳng định trên cương vị là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, sẽ cùng với các hội viên nỗ lực đến mức cao nhất trong công tác sưu tầm, nghiên cứu để góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa mà người dân Thủ đô nói chung, người dân Sơn Tây nói riêng, sáng tạo và trao truyền hàng nghìn năm qua.
Ứng cử viên Nguyễn Đình Lưu cho biết, nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn sẽ kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện sai trái, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, công bằng xã hội; cùng với các đại biểu HĐND TP nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng Thủ đô, phát triển nhanh, bền vững; hoàn thiện quy hoạch bố trí quốc phòng gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị vệ tinh, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật phía Tây Bắc của Thủ đô...
Ông Nguyễn Đình Lưu khẳng định bản thân luôn coi trọng các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; công tác y tế, giáo dục, giải quyết việc làm...
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây của ứng viên đại biểu HĐND TP.
Ứng cử viên Phạm Thị Thanh Mai cho biết sẽ tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến với HĐND TP những chính sách phù hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của TP trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mà trọng tâm là cơ chế, chính sách để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển kinh tế nhanh, bền vững...
Bà Phạm Thị Thanh Mai khẳng định nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP sẽ chú trọng vào các giải pháp như quản lý tốt quy hoạch, phát triển đô thị vệ tinh, xây dựng nông thôn mới bền vững; quản lý, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, các di sản, di tích gắn với phát triển du lịch; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhất là đối tượng thanh niên, nông dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp; bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch, chăm lo khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; tích cực đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND TP...
Ứng cử viên Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn sẽ luôn giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; tôn trọng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tổng hợp đầy đủ, trung thực, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đưa tiếng nói của cử tri đến với HĐND TP và cơ quan các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tích cực tham gia đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em...
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt hứa sẽ tham gia đề xuất việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành Nghị quyết của HĐND TP bảo đảm phù hợp với thực tế địa phương và có tính khả thi cao.
Ứng cử viên Nguyễn Nguyên Quân khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu HĐND TP sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm đại biểu HĐND chuyên trách, vị trí, chức danh đảm nhiệm, cùng với tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND TP...
Ông Nguyễn Nguyên Quân hứa sẽ bám sát cơ sở, dành nhiều thời gian nghiên cứu, khảo sát tình hình kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân để kịp thời có những đề xuất phù hợp với HĐND TP xem xét quyết định, nhất là những vấn đề như thu hút đầu tư, phát triển nhanh và đồng bộ hạ tầng đô thị, nông thôn, đô thị vệ tinh; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ; di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm dành quỹ đất để phục vụ xây dựng thêm các trường học, nhà văn hóa khu dân cư, công viên, vườn hoa; tập trung giải quyết những bức xúc về môi trường, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cử tri thị xã Sơn Tây mong muốn các ứng cử viên quan tâm hơn nữa đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương.
Sau khi nghe từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri thị xã Sơn Tây bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao người ứng cử đã dành nhiều tâm huyết, bám sát thực tiễn, đưa ra chương trình hành động gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mỗi chương trình hành động đều thể hiện quan điểm, mục tiêu cụ thể, rõ ràng và tính khả thi cao.
Các cử tri đề xuất, mong muốn các ứng cử viên quan tâm hơn nữa đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; quy hoạch, xây dựng đô thị vệ tinh Sơn Tây; đầu tư xây dựng khu du lịch Đồng Mô; điều chỉnh kịp thời, hiệu quả việc mua sắm tập trung tài sản công; thu hồi các dự án thuê đất chậm triển khai; xây dựng cơ chế đặc thù về cấp đất giãn dân khu vực Làng cổ ở Đường Lâm; điều chỉnh khoanh vùng khu vực II di tích Làng cổ…
Cử tri thị xã Sơn Tây cũng bày tỏ sự tin tưởng mỗi ứng cử nếu trúng cử sẽ làm tốt vai trò người đại biểu HĐND, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với HĐND TP và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm.