Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bên cạnh đèn lồng, đèn ông sao, kì lân sư tử thì mâm cỗ ngày Trung thu không thể thiếu trong những ngày này. Để chuẩn bị một mâm cỗ trung thu đẹp, chúng ta phải chuẩn bị ý tưởng, các nguyên liệu cần thiết và khả năng sáng tạo của bạn nữa.

Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 1

Với sức sáng tạo và nét tài hoa của những người thợ trang trí đem lại những mâm cỗ trung thu bắt mắt và đầy tính nghệ thuật. Mời độc giả cùng tham khảo cách bày mâm cỗ trung thu và tự sáng tạo để có một mâm cỗ trung thu độc đáo cho gia đình và trẻ em.

Dưới đây là một số cách tỉa hoa quả để bày lên mâm cỗ Trung thu:

Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 2
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 3
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 4
 
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 5
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 6
 
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 7
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 8
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 9
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 10
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 11
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 12
 


 


 
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 13
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 14
 
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 15
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 16
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 17
 

 

Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 18
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 19
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 20
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 21
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 22
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 23
 

 

Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 24
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 25
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 26
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 27
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 28
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 29
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 30
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 31
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 32
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 33
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 34
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 35
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 36
 
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 37
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 38
 
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 39
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 40
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 41
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 42
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 43
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 44
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 45
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 46
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 47
 

 

Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 48
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 49
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 50
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 51
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 52
 
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 53
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 54
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 55
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 56
Cách cắt tỉa quả để bày mâm cỗ Trung thu - Ảnh 57

Đọc tiếp